Main menu

Дочірнє підприємство "ВІАЛАНД" виконує випробування на відповідність колісних транспортних засобів вимогам Віденської угоди 1997 року - міжнародний технічний огляд, підтвердженням проходження якого є Міжнародний сертифікат технічного огляду (МСТО).

У відповідності до Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів (Віденська угода 1997 року), колісні транспортні засоби, які використовуються в міжнародному сполученні,  дозволена максимальна  маса яких перевищує 3500 кг, повинні проходити періодичний технічний огляд (міжнародний техогляд) і підтвердженням цього є міжнародний сертифікат технічного огляду ( МСТО ).

Перевірці МСТО підлягають вантажні автомобілі, тягачі, причіпи та напівпричіпи.

Перелік документів та вимоги до ТЗ (окрім відповідних вимог до технічного стану):

1. Техпаспорт.

2. Довіреність, у разі отримання послуг працівником ю.о.

3. Наявність чинного калібрування тахографу. 

До переліку країн, в яких Віденська Угода 1997 року набрала чинності і які можуть вимагати наявності МСТО у перевізників-нерезидентів, входять: Королівство Нідерландів, Молдова, Республіка Албанія, Республіка Білорусь, Республіка Болгарія, Республіка Естонія, Республіка Угорщина, Республіка Фінляндія, Російська Федерація, Румунія, Україна, Казахстан, Нігерія.

До переліку країн, які підписали Віденську угоду 1997 року, але поки що не ратифікували входять: Австрія, Бельгія, Кіпр, Республіка Чехія, Данія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Сполучене Королівство, Словаччина.

Для КТЗ, які щорічно проходять перевірку на відповідність вимогам Європейської Конференції Міністрів транспорту (ЄКМТ), МСТО може бути оформлений на підставі чинного сертифіката придатності до експлуатації на термін його дії.

Термін дії МСТО – 1 рік з дати перевірки КТЗ, після закінчення цього терміну сертифікат може бути продовжений на підставі чергової перевірки шляхом внесення відповідного запису у той же бланк.

Український протокол обов'язкового технічного контролю пройшов процедуру нотифікації в ЄС і приймається як альтернатива раніше використовуваної книжки МСТО.   Власники транспортних засобів, які здійснили обовя’зковий технічний контроль (державний техогляд), можуть додатково не отримувати Міжнародний сертифікат технічного огляду ( МСТО ), а за їх бажанням в протоколі обовя’зкового технічного контролю зазначаються слова такого змісту: “Міжнародний технічний огляд проведено” ( Постанова КМУ від 30 січня 2012 р. №137 ).

Термін дії МСТО встановлюється в межах дії протокола обов’язкового технічного контролю, але не повинен перевищувати 12 місяців.

Ціни на випробування можна дізнатися за посиланням: http://vialand.com.ua/index.php/prices

Корисні посилання:

1.Угода про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_e51
2.Постанова КМУ від 30 січня 2012 р. №137 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/137-2012-%D0%BF