Main menu

Публічний договір про проведення випробувань дорожніх транспортних засобів від 12.12.2016р.

 с. Петрушки                                                                        

Дочірнє підприємство «ВІАЛАНД», в особі директора Черненка І.В., діючого на підставі статуту, надалі «Виконавець», з однієї сторони та  «Замовник», з другої сторони, разом надалі по тексту «СТОРОНИ», домовилися про наступне:

1. Виникнення правовідносин.

1.1. Даний Публічний договір розроблений на основі чинного законодавства України та регулює відносини з організації та надання Випробувальною лабораторією "ВІАЛАНД" ДП "ВІАЛАНД" (надалі– Виконавець), що акредитована в «Національному агентстві з акредитації України» відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 в галузі випробування колісних транспортних засобів категорій M,N,O, послуг з надання науково-технічних робіт з оцінки відповідності дорожніх транспортних засобів вимогам приписів ЄЕК ООН, доданим до Віденської угоди 1997 року, вимогам ЄКМТ та вимогам щодо стану колісного транспортного засобу (далі – КТЗ) під час обов'язкового технічного контролю,  а також Супутніх послуг та Додаткових опцій, пов’язаних із проведенням випробувань/діагностики.

1.2. Умови Публічного договору про проведення випробувань дорожніх транспортних засобів від 12.12.2016р. Дочірнього підприємства "ВІАЛАНД" доступними для ознайомлення клієнтів Виконавця на підприємстві та у мережі Інтернет за посиланням (http://vialand.com.ua/index.php/articles/34-dogovir).

Акцептуючи Публічний договір про проведення випробувань дорожніх транспортних засобів від 12.12.2016р. (далі - Публічний договір) Виконавця Замовник погоджується з умовами Публічного договору, укладеного із Виконавцем, тощо. Оформлення та підписання Замовником Заявки на науково-технічні роботи з оцінки відповідності дорожніх транспортних засобів вимогам приписів ЄЕК ООН, доданим до Віденської угоди 1997 року, вимогам ЄКМТ та вимогам щодо стану КТЗ під час обов'язкового технічного контролю вважається акцептом Публічного договору Виконавця. Замовниками послуг Виконавця можуть бути юридичні та фізичні особи.

1.3. Учасниками Публічного Договору про надання послуг поряд із Замовником можуть бути Водій, Одержувач, Платник чи Третя особа. В будь-якому випадку, якщо хтось із вищезазначених осіб не виконав свої зобов’язання перед Виконавцем вся відповідальність покладається на Замовника. Якщо ж договори укладалися із кожною з цих осіб, тоді кожен із них несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання ним своїх зобов’язань перед Виконавцем.

1.4. Замовник зобов’язаний забезпечити виконання Водієм, Платником, Одержувачем чи Третьою особою їх обов’язків за Договором. Якщо Замовник вказує на особу Платника, то у випадку відмови останнього від оплати послуг за Договором, Замовник несе відповідальність за оплату послуг Виконавця.

 

2. Термінологія, що використовуються в стандартних умовах сервісу

2.1. Уся термінологія в Публічному договорі застосовуються у відповідності до чинного законодавства України та відповідно:

2.2. Замовник – юридична або фізична особа, яка є власником  транспортного засобу, що  надається Виконавцю для діагностики/випробувань.

2.3. Водій – фізична особа, яка керує транспортним засобом та надає Виконавцю транспортний засіб для діагностики/випробувань.

2.4. Транспортний засіб – всі види автомобілів, причепів,  напівпричепів, трактори, інші самохідні машини, мотоцикли чи будь-які інші транспортні засоби,що надані Виконавцю для випробувань/діагностики.

2.5. Договір – домовленість Замовника та Виконавця, спрямована на встановлення їх прав та обов’язків з приводу проведення діагностики/випробувань.

2.6. Документ на замовлення – письмова/електронна Заявка Виконавцю на замовлення Послуги з проведення діагностики/випробувань, а також Супутніх послуг та Додаткових опцій пов’язаних із проведенням діагностики/випробувань.

2.7. Заявка/Замовлення  – це документ, який оформляє пропозицію Виконавцю здійснити діагностику/випробування транспортного засобу кожному, хто до нього звернеться.

2.8. Проведення випробувань/діагностики – це перевірка  транспортних засобів  Замовника на відповідність вимогам чинних приписів ЄЕК ООН, доданим до Віденської угоди 1997 року, вимогам ЄКМТ та вимогам щодо стану КТЗ під час обов'язкового технічного контролю.

 

3. Порядок надання послуг

3.1.Замовлення послуги здійснюється шляхом подання Замовлення (Заявки) за телефоном  044 207 91 34, 044 207 91 91 або у приміщенні Випробувальної лабораторії "ВІАЛАНД" Дочірнього підприємства "ВІАЛАНД".

3.2. Приймання Замовлення здійснюється: робочі дні з 9.00 год. – 13.00 год. та 14.00 – 18.00 год.

3.3. При поданні Заявки представник Виконавця узгоджує із Замовником необхідну інформацію, для виконання послуги.

3.4. На кожен транспортний засіб  оформляється окрема Заявка/Замовлення, яка є документом, що має оригінальний номер, містить посилання на умови Публічного договору (Умови проведення випробувань/діагностики) та є підтвердженням волі Замовника на виконання своїх обов’язків за Публічним договором, в тому числі по оплаті  або обов’язку по вказівці на особу Платника та, за необхідності, інші супровідні документи. Копія Завки/Замовлення залишається у Замовника.

3.5. Замовник зобов’язаний самостійно заповнити  Завку/Замовлення/інші супровідні документи, при цьому обов’язково вказати достовірні дані про Замовника, Платника,  їх адреси, телефони, прізвища, імена контактних осіб, дані про транспортний засіб та форму і умови оплати, тощо. За проханням Замовника , Виконавець допомагає у заповненні Заявки/Замовлення.

3.6. Шляхом підписання Заявки/Замовлення представником Замовника на кожен транспортний засіб окремо Замовник  бере на себе відповідальність по оплаті послуг Виконавця відповідно до діючих узгоджених тарифів, прайс-листа та на підставі виставленого йому рахунку.

3.7. Замовник може вказати особу Платника, а у випадку відсутності останньої, або невиконання нею своїх обов’язків по оплаті послуг Виконавця, Замовник самостійно оплачує послуги Виконавця та в повному обсязі відшкодовує всі пов’язані з цим витрати та шкоду, яких зазнав Виконавець.

3.8. У випадку підписання Заявки/Замовлення від імені Замовника його представником, в тому числі ким-небудь із його працівників, Замовник бере на себе відповідальність по оплаті послуг Виконавця.

 

4. Надання послуги

4.1 Замовник/Водій надає Виконавцю в обумовлені терміни для проведення випробувань/діагностики транспортні засоби у технічно справному стані з необхідними документами.

4.2 До подачі транспортного засобу на випробування Замовник/Водій/Платник передає Виконавцеві необхідну та достовірну інформацію для оформлення необхідних документів.

4.3 З моменту надання транспортного засобу для діагностики/випробувань транспортні засоби  та реєстраційні талони  на транспортні засоби знаходяться у Виконавця до закінчення робіт та внесення повної оплати за надані послуги.

4.4 За позитивними результатами діагностики/випробувань Виконавець видає Замовнику протоколи випробувань.

4.5 За негативними результатами діагностики/випробувань Виконавець видає Замовнику акт невідповідності.

4.6 У випадку виявлення недоліків щодо невідповідності транспортного засобу вимогам, встановленим чинними приписами ЄЕК ООН, доданими до Віденської угоди 1997 року під час проведення діагностики/випробувань Замовник зобов’язаний  усунути їх у 30-ти денний термін.

4.7 У випадку виявлення недоліків щодо невідповідності транспортного засобу вимогам резолюції ЄКМТ під час проведення діагностики/випробувань Замовник зобов’язаний  усунути їх у 30-ти денний термін.

4.8 Порушення строків, визначених пунктами 1.4 та 1.5 для перевірки усунення невідповідностей тягне за собою анулювання результатів діагностики/випробувань та обов’язок Замовника оплатити вартість Робіт з повторної діагностики/випробувань у повному обсязі.

4.9 Замовник/Водій має право ознайомитись з документами, що визначають повноваження Виконавця, та вимогами чинних приписів ЄЕК ООН, доданих до Віденської угоди 1997 року.

 

5. Вартість послуг та порядок розрахунків

5.1.Вартість послуг Виконавця визначається вартістю послуг Виконавця, які діють на момент прийняття Заявки/Замовлення, якщо інше не обумовлено Сторонами. Якщо випробовування не були виконані в день прийняття Заявки/Замовлення, то засосовується вартість послуг Виконавця, які діють в день проведення випробувань транспортних засобів Замовника.

 

5.2. Якщо при поданні Заявки/Замовлення на послугу Замовник встановлює вимоги щодо специфічних послуг або товарів, то Виконавець за надання даної додаткової послуги/товару нараховує відповідну плату, що додається до загальної вартості послуги.

5.3. Замовник відшкодовує всі витрати Виконавця, пов’язані із умовами діагностики/випробувань, в тому числі витрати Виконавця, пов’язані із особливими умовами діагностики/випробувань та забезпеченню оплати за знаходження автомобіля Замовника на території Виконавця у термін, що перевищує 4 години, згідно до тарифів прайс-листа Виконавця, який діє на момент закінчення діагностики/випробувань транспортного засобу.

5.4. Обов’язки Замовника вважаються виконаними з моменту зарахування коштів у повному обсязі на рахунок Виконавця. У випадку донарахування Виконавцем вартості своїх послуг у зв’язку із неповною або недостовірною інформацією, яка була надана Замовником (Водієм, Платником або третіми особами), обов’язки Замовника вважаються виконаними після оплати донарахованої різниці в ціні.

5.5. Обов’язки Виконавця вважаються виконаними з моменту вручення Замовнику/Водію/Платнику кінцевого документу та/або товарів на суму оплати/передоплати .

5.6. Надання послуг Виконавцем підтверджується протоколом випробовування дорожніх транспортних засобів вимогам приписів ЄЕК ООН, доданим до Віденської угоди 1997 року, вимогам ЄКМТ та вимогам щодо стану КТЗ під час обов'язкового технічного контролю.

5.7. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) складається Виконавцем у двох примірниках і надається Замовнику. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) повинен бути підписаний Замовником протягом трьох робочих днів від дати його отримання та наданий представнику Виконавця або в цей же строк Замовник повинен надати Виконавцю вмотивовані письмові зауваження щодо акту здачі-приймання робіт (надання послуг). Якщо в триденний строк Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) не буде підписаний Замовником або Виконавцю не будуть надані письмові зауваження, то Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) буде вважатись узгодженим, а Замовник зобов’язаний повернути підписаний Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) представнику Виконавця. Підписанням (узгодженням) Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) Замовник підтверджує, що ним отримано весь пакет документів щодо наданих послуг та/ або товарів, а послуги Виконавцем були надані в повному обсязі та підлягають оплаті, претензії Замовника до їх виконання відсутні. Відбиток печатки Замовника на Акті засвідчує, що Акт підписано уповноваженою на це особою.

5.8. Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником у порядку та строки, що визначені укладеним між ними Договором та Додатками до нього. Розрахунки за надані послуги здійснюються в гривнях.

5.9. У випадку не надсилання оригіналів документів поштою, Виконавець власними силами забезпечує передачу Замовнику оригіналів документів за надані послуги: рахунків-фактур, актів здачі-приймання робіт (надання послуг) та податкові накладні не пізніше 10-го числа місяця наступного за звітним. Сканована копія рахунку надсилається Замовнику на електронну адресу, передбачену Договором.

5.10. Припинення дії Договору чи його розірвання не звільняє Замовника від погашення заборгованості перед Виконавцем.

5.11. Виконавець має право вимагати перегляду тарифів і у випадку недосягнення згоди щодо їх розміру в 14-денний строк з моменту надіслання пропозиції Замовнику – розірвати договір в односторонньому порядку.

 

6. Відповідальність Виконавця.

6.1. Виконавець несе відповідальність за належне проведення перевірки дорожніх транспортних засобів (далі - ДТЗ) Замовника на відповідність вимогам чинних приписів ЄЕК ООН, доданим до Віденської угоди 1997 року, вимогам ЄКМТ та вимогам щодо стану КТЗ під час обов'зкового технічного контролю.

6.2.Виконавець несе відповідальність за збереження транспортного засобу з моменту притримання  і до моменту надходження повної оплати за надані послуги/товару, крім випадку, наявності обставини, яким він не міг запобігти і усунення яких від нього не залежало, зокрема внаслідок: a) вини Замовника (Водія, Платника); b) особливих властивостей транспортних засобів/товарів; c) дефектів складових частин транспортного засобу.

6.3. Виконавець звільняється від відповідальності за збереження транспортного засобу в разі: a) Замовник/Водій/Платник залишили транспортний засіб без дотримання правил техніки безпеки; b) коли Замовник/Водій/Платник не передали транспортний представнику Виконавця за Актом приймання-передачі транспортного засобу з відповідним пломбуванням; c) в разі виникнення форс-мажорних обставин; d) Замовник/Водій залишили у транспортному засобі речі, які згідно з цими Стандартними умовами сервісу та чинним законодавством заборонені до перевезення/зберігання.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за транспортний засіб/товари/речі при цілісності пломбування транспортного засобу та підписанні представником Заявника або Водія Акта прийому-передачі транспортного засобу Виконавцем Замовнику, за непрямі збитки або упущену Замовником вигоду за час притримання транспортного засобу, а також в разі подання Замовником/Водієм/Платником недостовірних даних чи неналежно оформлених документів, а також у інших випадках, передбачених Договором.

6.5. Не вважається незаконним притриманням транспортного засобу Виконавцем внаслідок відмови Замовника/Водія/Платника оплатити послугу з врахування корекції виставленого рахунку або вичерпанні авансового платежу (при наданні послуги на умовах попередньої оплати).

 

7. Відповідальність Замовника.

7.1. За порушення строків розрахунків та безпідставну відмову в оплаті: пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення та компенсація завданих збитків. Відшкодування завданих збитків, в т.ч. упущеної вигоди, інфляційні витрати та 3% річних.

7.2. За завдану шкоду Виконавцю та третім особам: Відшкодування завданих збитків, в т.ч. упущеної вигоди, інфляційних витрат та 3% річних.

7.3. За недостовірну інформацію щодо даних, які містяться у документах, наданих Замовником/Водієм/Платником чи інших документах: відшкодування завданих збитків, в т.ч. упущеної вигоди, інфляційні витрати та 3% річних., але не менше 100% від розміру вартості послуг, визначеної у виставлених Виконавцем рахунках.

7.4. У випадку притримання транспортного засобу на строк більше 3 днів, Замовник повинен сплатити Виконавцю штраф/пеню у розмірі 3000 гривень з ПДВ.

           

8. Додаткові заходи відповідальності

8.1. У випадку порушення Замовником строків розрахунків, Виконавець отримує право притримати транспортний засіб до моменту проведення Замовником повного розрахунку з Виконавцем.

 

9. Форс-мажорні обставини.

9.1. Форс-мажорні обставини - означає подію, або дію, які не можуть бути розумно очікуваними або контрольованими. У випадку настання форс-мажорних обставин будь-яка із Сторін може тимчасово припинити надання послуг за цим Публічним договором. У цьому випадку необхідно або надіслати факсом письмове повідомлення протягом 24 годин з моменту їх виникнення або Виконавець може розмісти відповідне інформаційне повідомлення на своєму офіційному сайті в мережі Інтернет (www.vialand.com.ua).

9.2. Під форс-мажорними обставинами слід розуміти: війни, стихійні лиха, блокади, землетруси, повені, акти органів державної влади, що перешкоджають виконанню сторонами зобов’язань.

9.3. Виникнення та дія форс-мажорних обставин повинні бути підтверджені довідкою торгово-промислової палати або іншого уповноваженого державного органу.

 

10. Рекламації та відшкодування

10.1.Підстави для подання претензії: Відповідно до чинного законодавства право на пред’явлення Виконавцю претензії мають особи, права та законні інтереси яких порушено під час проведення діагностики/випробувань.

10.2. Строк подання претензії: претензії щодо наданих Виконавцем послуг приймаються не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту закінчення повного проведення робіт з діагностики/випробувань.

10.3. Порядок подання претензії: усі претензії (заяви, скарги) приймаються в письмовій формі з урахуванням вимог чинного законодавства України. Надіслати таку претензію можна поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення і описом вкладення на адресу ДП «ВІАЛАНД», вул. Лісна,1, с. Петрушки, Києво-Святошинський район, Київська область, 08113 (відділ рекламацій). До розгляду приймаються лише претензії з оригінальним підписом, мокрою печаткою та усіма необхідними додатками. Не приймаються до розгляду претензії, надіслані факсом та електронною поштою.

10.4. Додаткові документи до претензії: обставини, які можуть служити основою для матеріальної відповідальності Виконавця засвідчуються актами встановленої форми. До претензії повинні бути додані документи, що підтверджують її вимоги та заявлену суму до відшкодування, а саме: документи, які засвідчують факт нанесення матеріальної шкоди, документи, які підтверджують реальні збитки; Договору/Заявки між Заявником і Виконавцем; підписаного акту здачі приймання робіт/надання послуг з приміткою про наявність претензії; акту звірки розрахунків , включаючи суму згідно акту здачі приймання робіт/надання послуг, підписаного з приміткою про наявність претензії. За необхідності Виконавець вправі вимагати подачі додаткових документів, необхідних для розгляду претензії.

10.5. Розгляд претензії: Розгляд претензії триває протягом 30 робочих днів з моменту отримання претензії з оригінальним підписом, мокрою печаткою, додаткових документів, передбачених вище; Заявник, має право достроково отримати інформацію про стан розгляду його звернення, але це не зобов’язує Виконавця надавати внутрішню інформацію або попередні висновки до моменту прийняття кінцевого рішення.

10.6. Наслідки розгляду претензії: інформація про кінцеве рішення надається Заявнику у письмовій формі (офіційний лист-відповідь).

 

11. Особливі умови

11.1.  Результати робіт є власністю Виконавця.

11.2. На вимогу Замовника Виконавець зобов’язаний надавати інформацію про результати надання послуги. За домовленістю сторін Виконавець може повідомити Замовника (Водія/Платника) про результати надання послуги у порядку визначеному Сторонами . Така послуга підлягає додатковій оплаті.

11.3. Залежно від типу інформації та необхідної документації, інформація про послугу буде надаватися на вимогу Замовника за телефоном 044-207-91-91, факсом, електронною поштою або особисто. Якщо це технічно можливо, то інформація надаватиметься негайно.

11.4 Замовник підтверджує, що він є належним володільцем/розпорядником відповідних персональних даних та виконав всі вимоги щодо створення, розпорядження, захисту, передачі вказаних персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» , в т.ч. отримав від суб’єктів персональних даних згоду на обробку персональних даних, повідомив суб’єктів персональних даних про передачу таких даних Стороні за цим Публічним оговором тощо.

11.5. Уповноважені представники Сторін, які акцептували Публічний договір, підтверджують, що:

1)      вони надають згоду на обробку своїх персональних даних  Виконавцю з метою здійснення господарської діяльності та ведення внутрішніх баз даних  Виконавця;

2)      вони належним чином повідомлені про включення їх персональних даних до бази даних  Виконавця; про мету отримання та обробки своїх персональних даних та їх передачу третім особам;

3)      умови їх згоди на обробку персональних даних не вимагають окремого повідомлення щодо включення/зміни інформації про них до бази персональних даних та/або передачу будь-яким третім особам;

4)      вони ознайомлені зі своїми правами як суб’єктів персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року.

11.6. Сторони зобов’язані письмово повідомити одна одну про зміни юридичного статусу, системи оподаткування, юридичної та фактичної адреси, керівника, банківських реквізитів протягом 7 (семи) днів з дня таких змін.

 

12. Термін дії Договору

12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту акцептування його Замовником і діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за даним Публічним договором. 

  

13. Місцезнаходження та реквізити Виконавця

Дочірнє підприємство "ВІАЛАНД"

08113, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Петрушки, вул.Лісна, 1

р/р UA133808050000000026000686369 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

код ЄДРПОУ 32416328, ІПН 324163210135, номер свідоцтва 13842908

Тел.: 044 2079134, факс: 044 2079198